portfolio > form and surface

Teapot
Teapot
Soda fired stoneware
2013